முகப்பு » தொகுப்பு

கவிதை »

கவிதைகள்- லாவண்யா, வான்மதி செந்தில்வாணன்

கையெழுத்து மறையும் நேரம்

கருவேலமுள் மண்டிக்கிடக்கும்

காட்டுப்பாதையில் நடந்துபோகையில்

கால்செருப்பு கைச்செருப்பானால்

ஒருவன் மனதில் என்ன தோன்றும்?