யாருக்குத் தெரியும்

சற்று நேரம் கழித்து அவள் மீண்டும் கூறினாள்: “ஒரு ரட்சகன் பெருமையோடல்லவா வரவேண்டும். அந்தக் குழந்தை இந்த ரத்தத்துக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டாமா? எப்படி இந்தக் கடனைத் தீர்க்கப் போகிறது அது?”
படைவீரன் சொன்னான்: “அவன் பிழைத்திருந்தாலல்லவா?”
இருவரும் மீண்டும் மௌனமானார்கள்.