முகப்பு » தொகுப்பு

கவிதை »

பேராசைக்காரியின் புலம்பல்கள்

உறங்காத இரவுகளில் இவன் தேடுவது
தன்னை மட்டும் காணும்
மோனோலிசா ஏந்தி வரும்
கோப்பை தேநீர் ஒன்றை மட்டுமே…