முகப்பு » தொகுப்பு

இந்தியக் கவிதைகள் »

இந்தியக் கவிதைகள் – மலையாளம் – கே.சச்சிதானந்தன்

அவர்களின் சருமத்தின் ஒவ்வொரு சுருக்கத்துக்கும்

ஒரு நாட்டார்கதை இருக்கிறது.

அவர்களின் தாழ்ந்துபோன முலைகளில்

தேவையான பால் இருக்கிறது.

அதை உதாசீனப்படுத்தும்

மூன்று தலைமுறைகளுக்கு ஊட்ட.