முகப்பு » தொகுப்பு

கவிதை »

கவிதைகள்

கண்ணீர்த் தவிர வேறெதுவுமில்லாத
இரவிலிருந்து வெளிப்படும்
வன்மத்தை எரிக்க
ஓராயிரம் காடுகளை
தீயிட வேண்டும்