“முடிவிலா பயணம்” – ஹைக்கூ கவிதைகள்

This entry is part 5 of 5 in the series ஹைக்கூ வரிசை

1.

அலைநீர் கொத்தி
அளையும் உள்ளான் குருவி
அலையெழு செங்கதிர்.

2.

ஓயாத விழுதலிசை
வேரூறும் பாறை நிசப்தம்
மனமெங்கும் அருவி.

3.

உதிக்கும் முழு நிலா
மர நிழல்கள் தழுவ நகரும் –
நெருங்கவியலா அண்மை.

4.

இலை திரும்பும் காடு
கூடு சேரும் பறவை – அங்கு
எதேச்சையாய் நான்.

5.

கரிய வானம்
ஒளிர்வெண் கிரண மலர்
தெளி மென்னகை.

6.

இரவு நகரும் வெளி
புது நிலவின் கீற்று ஒளி
மலைப்பாதை வழி.

7.

வானும் வழியும்
உதிர்பனி வெள்ளை – காட்டுச்செடி,
நகரும் சக்கரங்கள்.

***

Series Navigation<< கடிகாரச் சுவர் – அந்தரத்தில் கணங்கள்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.