சகுனியின் சொக்கட்டான்

One Reply to “சகுனியின் சொக்கட்டான்”

  1. ’சகுனியின் சொக்கட்டான்’ கட்டுரை கூறும் விபரங்கள் யாவும் தெளிவாகவும் உண்மைத் தன்மையுடனும் விளங்குகின்றன இத்தனை விளக்கமான ஓர் ஆய்வுக் கட்டுரையினை வழங்கிய ஆசிரியருக்கு நன்றியும், வாழ்த்துகளும் !
    அரசியல் களம் போன்றே அறிவியல் உலகும் இப்போது பல குழுக்களாகப் பிரிந்து நிற்கின்றன.இதனால் ஆய்வுகளின் மூலம் பெறப்படும் முடிவுகளில் எதனை நாம் நம்புவது என்னும் குழப்ப நிலை நீடிக்கவே செய்கிறது. உதாரணத்திற்கு ஃப்ரான்ஸ் ஆய்வாளர் ‘கொரோனா தீ நுண்மி’ மனிதரால் உருவாக்கப் பட்டதே எனச் சொல்லும் போது, மற்றொருவர் அதற்கு எதிரான கருத்தினை வெளியிடுகிறார். அண்மையில்… வௌவால் பெண்’ என அறியப்பட்ட ”வூஹான் வைரஸ் குறித்து ஆரம்பத்திலேயே எச்சரித்திருந்தால் இவ்வளவு இழப்புகளையும் தவிர்த்திருக்கலாம் ”எனக் கருதுரைத்துப் பின் சில காலம் மாயமாய் மறைந்து போன ஆய்வாளரும் இப்போது இது மனிதரால் உருவாக்கப்பட்டதல்ல என்கிறார். இவர்கள் சொல்லும் கருத்துகளே எம்மைக் குழப்புகின்றன. இத்த்னைக்கும் மத்தியில் அமெரிக்காவும்-சீனாவும் ஆரம்பித்துள்ள ‘குடுமி பிடிச் சண்டையில்’ பாதிக்கப்படப்போவது……. பாதிப்புக்கு உள்ளாகிக் கொண்டிருப்பது…பெரும்பாலும். இவற்றோடு எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லாத மக்களே என்பது வேதனையானது!

Comments are closed.