'இந்திய அறிதல் முறைகள்' நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு

வெளியிட்டவர் – ரவிஷங்கர் உரை

பெற்றுக்கொண்டவர் – முனைவர் உத்ரா துரைராஜன் (இயற்பியல் துறை முதல்வர், DGV கல்லூரி) உரை

பத்ரி சேஷாத்ரி (கிழக்கு பதிப்பகம்) உரை

சாந்தினிதேவி ராமசாமி ஏற்புரை

அரவிந்தன் நீலகண்டன் ஏற்புரை

நூல்: இந்திய அறிதல் முறைகள் : நவீன அறிவியல் புலங்களைப் புரிந்துகொள்ள
எழுதியவர்கள்: அரவிந்தன் நீலகண்டன், சாந்தினிதேவி ராமசாமி
பதிப்பாளர்: கிழக்கு பதிப்பகம்
வெளியான ஆண்டு: 2016
விலை: ₹ 225.00

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.