அப்துல் கலாம் – சிக்கல்களை சமாளிப்பது

“ஒரு உத்தமமான இந்தியராய் வாழ்ந்து மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் மறைவில் அனைவரோடும் சொல்வனம் துக்கத்தையும், அவர் பால் மரியாதையையும்,   மனமார்ந்த அஞ்சலியையும் பகிர்ந்து கொள்கிறது.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.