மரக்கலமும் நதியும்

நியு யார்க் நகரத்தில் இந்திய வம்சாவழி ஓவியர்களின் கலைப்படைப்புகளை கண்காட்சியாக வைத்திருக்கிறார்கள். அது குறித்த பதிவை நியுயார்க் டைம்ஸில் பார்க்கலாம். கீழே இருக்கும் படைப்பின் பெயர்: “கலத்தில் இருப்பதும் நதியில் கிடைக்காததும்” (What Does the Vessel Contain That the River Does Not?)

Subodh_Gupta_Fishing_Net_Queens_Museum_Installation_Bamboo_Rope_Plastic_Pipe_River_Vessel_Arts_Indian_Exhibitions_Wood

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.