பனிச் சிலை விழாக் கொண்டாட்டம்

குளிரும் பனியும் அதிகமான இடங்களில் என்ன செய்யலாம்? பனிச்சறுக்கு விளையாடலாம். சீனாவில் பனிகளால் ஆன சிலைகளைச் செதுக்குகிறார்கள். டிசம்பரில் துவங்கி மூன்று மாதங்களுக்கு எல்லோரையும் வரவேற்கிறார்கள். வண்ணமயமாக விளக்குகளையும் வாணவேடிக்கைகளில் வெடிகளையும் கொளுத்தி வருகையாளர்களைக் கொண்டாட வைக்கிறார்கள். பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் செதுக்கிய சிற்பங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
Harbin_International_Ice_and_Snow_Festival_China

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.