2014ன் 14 புத்தகங்கள்

சென்ற ஆண்டின் சிறந்த தத்துவம் சார்ந்த புத்தகங்களை இங்கே பட்டியலிட்டிருக்கிறார்கள். விவேகமும், படைப்பூக்கமும் கொண்டு அர்த்தமுள்ளதாக வாழ்க்கையை வாழ அழைக்கும் உளவியல் நூல்களை அறிமுகம் செய்கிறார்கள்.

10_Books_2014_Best_Top_Picks_Philosophy_Arts_Religion_Spirituality.jpg

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.