வாசகர் மறுவினை

Writer_Ambai_Lakshmi_Tamil_Authorsஅந்தேரி மேம்பாலத்தில் ஒரு சந்திப்பு வாசித்தமை குறித்து……
வியந்து படிக்க ஆரம்பித்த நான் வியப்போடவே முடித்தேன்.
சகோதரி அம்பையை மெச்ச எனக்கு இலக்கிய அனுபவம் போதாது. ஆசீர்வதிக்க வேண்டுகிறேன்.
தாஜ்
 

oOo

feedback

Solvanam is doing an excellent job and service. I request you to publish a special on Ku.Pa.Raa., one of the greatest Tamil writers ever. I have read Thi.Jaa. special, KNS special and Asokamithiran specials completely. Great job.
Merci
G. Sundar