கொல்லைப்புறத் தோட்டங்கள்

சுபேந்து ஷர்மா பொறியியலாளராக டொயோட்டாவில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். இப்பொழுது உங்கள் வீட்டின் பின்புறத்தில் காடுகளை வடிவமைத்து உருவாக்கித் தருகிறார். அதிகம் பராமரிப்பு தேவைப்படாத சுயமாக தழைத்தோங்கும் பச்சைமயமாக உங்களின் கொல்லைப்புறம் எப்படி மாறும் என்பதை அறியலாம்.

Forest_Backyard_Plants_Trees_India_Positive_News_Green_Environment_Backyard_Grass_Before-and-After1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.