உயிர் பெற்றெழச் செய்யும் பெண்கள்

பெண்கள் தினத்திற்காக கார்னெகி கவுன்சில் தங்களுடைய பேட்டிகளின் தொகுப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள். சிங்கப்பூர் முதல் சொமாலியா வரை உலகெங்கும் மாற்றத்திற்கு வித்தாக உள்ளவர்களையும் அவர்களின் பேட்டியையும் இங்கே காணலாம்.

Ladies_Female_She_Woman_Sarees_Women-in-India

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.