2011 சாரல் விருது விழா

விளம்பரப் பட இயக்குநர்கள் ஜேடி – ஜெர்ரியின் தந்தையர் ராபர்ட் – ஆரோக்கியம் அறக்கட்டளை சார்பில் 2011 ஆண்டுக்கான சாரல் விருது அசோகமித்திரன் என்கிற தியாகராஜனுக்கு வழங்கப்பட்டபோது எடுக்கப்பட்டது:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.