ஒவ்வொரு நாளும் நீ விளையாடுகிறாய்

ஒவ்வொரு நாளும் பிரபஞ்சத்தின் ஒளியுடன் நீ விளையாடுகிறாய்,
நுட்பமான விருந்தாளியே, பூவிலும் நீரிலும் நீ வந்தடைகிறாய்.
என் கரங்களில், ஒவ்வொரு நாளும், பழக் கொத்தாக,நான்
இறுக்கமாக பிடித்திருக்கும் இந்த வெண்நுதலினும் மிக்கவள் நீ.

Valentines_day_Spring_Love_Pablo_Neruda_Trees_Water_heart_Leaf_Sparkle_Bloom_Plants

நீ யாரைப் போலுமில்லை, நான் உன்னைக் காதலிப்பதால்,
வா, மஞ்சள் மலர் மாலைகளில் உன்னை விரிக்கிறேன்.
தெற்கே  நட்சத்திரங்களின் இடையே புகை எழுத்துக்களால் உன் பெயரை எழுதுவது யார் ?
ஓ, நினைவு கூரட்டுமா, உன் இருப்பிற்கும் முன் நீ இருந்த விதத்தை.

திடீரென்று காற்று ஊளையிட்டு என் மூடிய ஜன்னலை ஓங்கி அறைகிறது,
வானம் நிழல் மீன்களின் நெரிசல் வலை.
இங்கு காற்றெல்லாம் அடங்கும் தருணமும்  வரும், அனைத்துமே.
மழை தன் ஆடைகளைக் களைகிறது.

பறவைகள்  செல்கின்றன, தப்பிச் செல்கின்றன
காற்றிடமிருந்து. காற்று.
மனிதர்களின் அதிகாரத்தை  மட்டுமே என்னால் எதிர்க்க முடியும்.
சூறைக் காற்று  இருண்ட இலைகளைச் சுழற்றி
வானில் நேற்றிரவு தறித்த படகுகளையும் அறுத்துச் செல்கிறது.

நீ இங்கிருக்கிறாய். ஓ,, நீ  ஓடிச் செல்லவில்லை.
என் கடைசிக் கதறல் வரையிலும் நீ பதிலளிப்பாய்.
பயந்திருப்பதைப் போல் பாவித்து என்னைத் தொற்றிக் கொள்.
எனினும், ஒரு முறை விந்தையான நிழலொன்று ஓடிற்று உன் கண்களினூடே..

இப்போது, இப்போதும் கூட, செல்லக் குட்டி, நீ கொண்டுவருகிறாய் மதுமாலதிப் பூக்களை,
உன் மார்புகள் கூட மணக்கின்றன அதன் வாசத்துடன்,
சோகக் காற்று பட்டாம்பூச்சிகளை இரக்கமின்றிக் கொல்கையில்
நான் உன்னைக் காதலிக்கிறேன், எனதின்பம் கவ்வுகிறது உன் வாயின் பிளம் பழத்தை.

என்னைப் பழகிக் கொள்வதற்காக நீ எவ்வளவு அவதிப் பட்டிருப்பாய்,
என்னையும், என் காட்டுமிராண்டித்தனமான ,ஏகாந்த ஆன்மாவையும்,
அவர்களை எல்லாம் ஓட வைக்கும் என் பெயரையும்.
விடிவெள்ளி நம் கண்களை முத்தமிட்டு எரிவதையும்,

நம் தலைகளுக்கு மேலே சாம்பலொளி சுழல்விசிறிகளாக விரிவதையும்
நாம் எவ்வளவு முறை பார்த்திருப்போம் .
மழையாய்ப் பொழிந்தன என் வார்த்தைகள் உன் மீது, உன்னைத் தடவிக் கொண்டே. .
வெய்யில்தோய்ந்த உன் முத்துச்சிற்பி உடலை வெகு காலம் நேசித்திருக்கிறேன்.

பிரபஞ்சமே உனக்கு சொந்தமென்று கூறும் அளவிற்கும் நான் செல்வேன்,
நான் உனக்கு மலையிலிருந்து கொண்டு வருவேன் மகிழ்சியான பூக்களை, நீலமணிகளை,
கருத்த ஹேசல்களை, மற்றும் நாட்டுப்புறக்  கூடைகள் நிறைய முத்தங்களை.
வசந்த காலம் செரி மரங்களுடன் செய்வதை
நான் உன்னிடம் செய்ய ஆசைப் படுகிறேன்..

மொழியாக்கம்நம்பி கிருஷ்ணன்

oOo

Every Day You Play

Every Day You Play….
Every day you play with the light of the universe.
Subtle visitor, you arrive in the flower and the water,
You are more than this white head that I hold tightly
as a bunch of flowers, every day, between my hands.

You are like nobody since I love you.
Let me spread you out among yellow garlands.
Who writes your name in letters of smoke among the stars of the south?
Oh let me remember you as you were before you existed.

Suddenly the wind howls and bangs at my shut window.
The sky is a net crammed with shadowy fish.
Here all the winds let go sooner or later, all of them.
The rain takes off her clothes.

The birds go by, fleeing.
The wind. The wind.
I alone can contend against the power of men.
The storm whirls dark leaves
and turns loose all the boats that were moored last night to the sky.

You are here. Oh, you do not run away.
You will answer me to the last cry.
Curl round me as though you were frightened.
Even so, a strange shadow once ran through your eyes.

Now, now too, little one, you bring me honeysuckle,
and even your breasts smell of it.
While the sad wind goes slaughtering butterflies
I love you, and my happiness bites the plum of your mouth.

How you must have suffered getting accustomed to me,
my savage, solitary soul, my name that sends them all running.
So many times we have seen the morning star burn, kissing our eyes,
and over our heads the grey light unwinds in turning fans.

My words rained over you, stroking you.
A long time I have loved the sunned mother-of-pearl of your body.
Until I even believe that you own the universe.
I will bring you happy flowers from the mountains, bluebells, dark hazels, and rustic baskets of kisses.
I want to do with you what spring does with the cherry trees.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.