உலகம் கொண்டாடும் புத்தாண்டு

புத்தாண்டை அமெரிக்காவில் இருந்து அம்ரிட்சர் தங்கக்கோவில் வரை எப்படி வரவேற்றார்கள் என்னும் புகைப்படத் தொகுப்பு:

Lahore_Pakistan_New_Year_Special_Prayers_Bangles_God_Worship_2014_Special_Photos

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.