பெர்லின் நகரின் இந்துக்கோவில்

எண்ணூறாயிரம் யூரோ செலவில் ஜெர்மனியின் தலைநகரில் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஹிந்துக் கோவில் குறித்த புகைப்படத் தொகுப்பு:

Hindu-Tempel eröffnet

http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-berlin-s-celebrates-its-first-hindu-temple-fotostrecke-101197.html

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.