"இதற்குத் தற்கொலையே மேல்!”: கட்டாயத் திருமணத்தில் இருந்து தப்பியோடிய 11 வயது சிறுமியின் பேட்டி

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.