சொல்வனம் ஐந்தாவது ஆண்டில்..

svlogo copy

சொல்வனத்தின் துவக்கத்திற்கும், இருப்பிற்கும், தொடர்ந்த வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணையாய் இருக்கும் , புதிய வரத்துக் கால்வாய்களைச் சாத்தியமாக்கிக் கொண்டே இருக்கும் எழுத்தாளர்கள், நண்பர்கள், நலம் விரும்பிகள் மற்றும் குறிப்பாக – பல சமயங்களில் தாமதமான வெளியீடு, மேம்படுத்த வேண்டிய பிழை திருத்துதல் போன்ற களையப்பட வேண்டிய குறைகள் இருந்தும் – தொடர்ந்த ஆதரவு தரும் வாசகர்களுக்கு எங்கள் நன்றி.

“கலைச் செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்போம்” என்ற உணர்வோடு, “முடிவற்ற படிகளில்” நாங்கள் ஏறிக் கொண்டே யிருப்பதற்கு எங்களோடு கைகோர்த்துக் கொண்டு உடன் வரும் நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே காரணம். இந்த பரஸ்பர நலம் விழையும், செம்மை நோக்கிய உறவு மகிழ்வோடு தொடரட்டும்.

ஆசிரியர் குழு