பூமியைச் சுற்றி

சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து ‘Time Lapse’ புகைப்படக்கலை நுட்பம் மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட பூமியின் படக்கோர்வை.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.