பசித்த பூமி

கலிஃபோர்னியாவைச் சேர்ந்த புகைப்பட வல்லுனர் பீடெர் மென்ஸெல், ‘Hungry Planet’ எனும் புத்தகத்துக்காக 24 நாடுகளுக்கு சென்று எடுத்த புகைப்படங்கள் இவை. சுடானில், நான்கு தலைமுறைகள் சாப்பிட 79 பவுண்டுகள் செலவு செய்யும் அபூபக்கர் குடும்பத்திலிருந்து 320 பவுண்டுகள் செலவு செய்யும் ஜெர்மானிய குடும்பம் வரை, உலகின் சராசரி உணவு செலவுகளை ஆவணப்படுத்துகிறது இத்தொகுப்பு.

ayme-family-ecuador-009