'டூடில்பக்' – க்ருஸ் நோலனின் குறும்படம்

ஒரு மனிதன், தன் அறையில் ஓடும் ஒரு பூச்சியை பிடிக்க பார்க்கிறான். தன் ஷூ-வை கழட்டி அதை அடிக்க முயல்கிறான். ஒருவழியாக அப்பூச்சி அகப்படுகிறது, ஆனால் அவன் தொடர தொடர காட்சி விபரீதமாக மாறுகிறது…