கடைசி Kodachrome படச்சுருளும், ஸ்டீவ் மக்கரியும்

தற்போதைய டிஜிடல் புகைப்படக்கருவிகளின் மூதாதைகளை நாம் அறிந்திருப்போம். அந்த மூதாதைகளை உயிர்ப்புடன் வைத்திருந்தவை Kodachrome படச்சுருள்கள்.
Kodak நிறுவனம் இந்த Kodachrome படச்சுருள்களை தயாரிப்பை கைவிடுகிறது. தன்னுடய தொழிற்சாலையில் தயாரான் இத்தகைய படச்சுருளின் கடைசி சுருளை உலகின் பிரபலமான புகைப்படக் கலைஞரான ஸ்டீவ் மக்கரியிடம் அளித்து, அந்த கடைசி 36 ஃபிரேம்களை கெளரவப்படுத்த வேண்டுகிறது. ஸ்டீவ் மக்கரி தனது பயணத்தை துவங்குகிறார். இந்த ஆவணப்படம் அவருடைய அந்த பயணத்தை பதிவு செய்கிறது. அந்த 36 ஃபிரேம்களை ஸ்டீவ் மக்கரி எப்படி பயன்படுத்தினார்? இந்த ஒளிப்படத்தை பாருங்கள்.