சுவாமி விவேகானந்தர் – 150 வருடங்கள்

சென்ற 12-ஆம் தேதி (12-1-2013) அன்று சுவாமி விவேகானந்தரின் 150-ஆவது பிறந்தநாளாகும். விவேகானந்தர் குறித்ததொரு அரிய ஆவணப்படத்தை வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் சொல்வனம் மகிழ்ச்சியடைகிறது.