நிலப்பரப்புகளின் வண்ணங்கள்

நேஷனல் ஜியோகிரபிக் நிறுவனம் சமீபத்தில் நடத்திய புகைப்பட போட்டிக்கு வந்த புகைப்படங்களில் சில இங்கே.