பாலசரஸ்வதி குறித்து சத்யஜித் ராயின் குறும்படம்

நாட்டியக் கலையின் முக்கிய ஆளுமையான பாலசரஸ்வதி குறித்து சத்யஜித் ராய் இயக்கிய குறும்படம் கீழே. பின்னணிக்குரலும் அவரே.