ஹோலி – இந்தியாவின் வண்ணங்கள்

இந்தியாவின் பன்மைத் தன்மையை, கலாச்சார மேன்மையை இன்றளவும் வலியுறுத்தி வரும் ஹோலி பண்டிகையின் புகைப்படத் தொகுப்பு இங்கே.