உலக ஒளிப்படப் போட்டி – 2012

ஒவ்வொரு வருடமும் உலகின் சிறந்த ஒளிப்படங்களுக்கான ‘World Press Photo Competition’ போட்டி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.  ஜப்பான், கொரியா, செனகல், அமெரிக்கா என உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சிறந்த படங்கள், பல்வேறு பிரிவுகளில் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றை இங்கே பார்க்கலாம்.

a-winning-image-in-the-wo-005