ஐரீன்

சமீபத்தில் அமெரிக்காவை தாக்கிய ஐரீன் புயலை ஒட்டி மக்களின் பதட்டங்களையும், மகிழ்ச்சிகளையும் காட்சிப்படுத்தும் புகைப்படங்கள் இங்கே.

bp37