சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள்

இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் ’சொல்வனம்’ தன் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது. மொத்த உலக மானுடத்துக்கும் இந்தியாவின் வளர்ச்சியும் வெற்றியும் உதவிபுரியட்டும்.