சிலியை மூடிய எரிமலை வெடிப்பு

சிலியில் நிகழ்ந்த சமீபத்திய எரிமலை வெடிப்பு, அந்நாட்டு மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை பெருமளவு பாதித்துள்ளது. விமானத்தின் நேர தாமதங்களை மட்டும் பேசும் ஊடகங்களிலிருந்து விலகி சாதாரண மக்களின் துன்பத்தையும் பதிவு செய்திருக்கிறது இந்த புகைப்படத் தொகுப்பு.