உலக அருங்காட்சியக தினம்

கடந்த மே 17 உலகமெங்கும் உலக அருங்காட்சியக தினமாக கருதப்படுகிறது. அதையொட்டி ஒரு புகைப்படத்தொகுப்பு இங்கே.