உலகளாவிய ஆங்கிலம்

டேவிட் கிரிஸ்டல் பிரபல மொழியியலாளர். மொழியியல் குறித்த இவரது ஆராய்ச்சிகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. “How Language Works” எனும் இவரது நூல், மொழி குறித்த அடிப்படைகளை விரிவாகப் பேசுகிறது. ஆங்கிலத்தின் உலகளாவிய பரவல் குறித்து கீழே தரப்பட்டுள்ள வீடியோவில் டேவிட் கிரிஸ்டல் பேசுகிறார். கடந்த 400 வருடங்களில் ஆங்கிலம் உலகின் சகல மூலைகளுக்கும் பரவியுள்ளது. பல்வேறு மொழிகளின் வார்த்தைகளை தன்னுள் இழுத்துக் கொண்ட இம்மொழி பரவியது எப்படி? ஆங்கிலத்திற்கென்று ஏதும் சிறப்பம்சம் உள்ளதா? இந்த ஒளிப்பதிவில் இருக்கிறது பதில்.

One Reply to “உலகளாவிய ஆங்கிலம்”

Comments are closed.