சிதார் கலைஞர் ரவிஷங்கர்

பிரபல சிதார் கலைஞர் ரவிஷங்கர் தனது மகளுடன் நிகழ்த்தும் இசை நிகழ்ச்சி ஒன்று. “ஆனந்த் கல்யாண்” எனும் ராகத்தை விரிவாக வாசித்து கேட்போரை கிறங்கடிக்கிறார்.