வண்ணமிகு இந்தியா

இந்தியாவின் பல்வேறு முகங்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் Boston.com சில அற்புதமான புகைப்படங்களைத் தொகுத்து அளித்திருந்தது. அவற்றை இங்கே பார்க்கலாம்.

i02_21980029