ஜெத்ரோ டல்(Jethro Tull) – செவ்வியல் இசைக் கோர்வை

ஜெத்ரோ டல் இசைக்குழுப் உலகப் புகழ் பெற்றது. அவர்களின் செவ்வியல், கலப்பிசை ஆக்கங்கள் பல இசை ரசிகர்களையும் கிறங்கடிக்கிறது. “Divinities: Twleve Dances with God” என்ற இசைத்தொகுப்பில் இருந்து ஒரு ஆக்கத்தை இங்கு அளிக்கிறோம். இந்த இசைத்தொகுப்பு குறித்த ஒரு கட்டுரை ஒன்றையும் இங்கே வாசிக்கலாம்.