ஹைதி பூகம்ப பேரழிவு

சமீபத்தில் ஹைதி தீவு எதிர்கொண்ட பூகம்பத்தை தொடர்ந்த பேரழிவை பதிவு செய்துள்ள புகைப்படங்களை இங்கே காணலாம்