கர்நாடக சங்கீதம் – சில Flickr தருணங்கள்

கர்நாடக சங்கீதம் பாடுவது எளிதான விஷயம் என்று யார் சொன்னது? கீழே உள்ள புகைப்படங்களைப் பாருங்கள். Flickr புகைப்படத்தளத்தை வலம் வந்தபோது கிடைத்த புகைப்படங்கள் இவை. (புகைப்படங்கள் copyright விதிமுறைகளுக்குட்பட்டவை. புகைப்படம் எடுத்தவர்களை அணுகி அனுமதி பெற்றே உபயோகிக்க வேண்டும்).